2010/05/26

බැදීම්


බැදීම් වැඩි උනහම
ජීවිතේ දුක වැඩි
ඇත්ත ,
එත් අපිට
බැදීම් නැතුව ජීවත් වෙන්න බැහැ
සමහර බැදීම් සංසාරේ පුරාවට
එන ඒවා කියල හිතෙන තරම්
අපි ඒවාට බැදිලා,
ඒ බැදීම් ලේ නහර දිගේ
ඇටමිදුළු පසාරු කරගෙන ගිහින්
අපිටත් නොදැනිම
දුකි කියල දන දැනත්
අපි ඒවාට බැදෙනවා
ඒ අපි පෘතග්ජනයෝ හින්ද වෙන්නැති
සිද්ඨාර්ථ හිගි ගෙයි
නික්ක්මෙද්දී ,
යසෝදරා අඩන්න ඇත්තේ
ඒ බැදිම හින්දා වාවගන්න බැරිව
වෙන්න ඇති

1 comment:

  1. Nikan Blog kiyva kiyva yankota Ma Blog aktat Goda vaduna Atakota Daka apa Logo akk dan ennava Thank you

    ReplyDelete