2010/05/29

ඔබෙන් තොර


ඔබෙන් තොර
සිතුවිල්ලක්,
ඔබෙන් තොර
සිහිනයක්,
ඔබෙන් තොර
සිනහවක්,
ඔබෙන් තොර
කඳුලක්
මට කොහිද ?
ආදරයේ පැහැය,
සුවඳ,
සිසිලස,
උණුසුම,
මට කියාදුන් ඔබ,
ඉදින් ඔබෙන් තොර හුස්මක්වත්
මට කොහිද ?

2 comments:

  1. Adaraya eththatama Eththakda Neththang Sihinayak witharamada

    ReplyDelete
  2. samaharunta eka sihinayak wenna athi,eth matanan mage mulu athmema

    ReplyDelete

අලුත්ම ලිපි