2010/12/13

ආදරේ

ආදරේ,
එක හරිම
පුදුමයි
මට
දැනෙන
හැගෙන ,
විදිහට
ආදරේ
ඇතුලේ
සුන්දරත්වය
වගේම
ආත්මාර්තකාමිත්වයත්
තියෙනවා,
මොකද
ආදරේ කියන්නේ
මටනම්
ජීවිතේ,
ඉතින්
ජීවිතය
බෙදාගෙන
විදගන්න
අහරක් නොවන
නිසා,
මට එහෙම
හැගෙනවා,
කොහොම හිතුවත්
මම දන්නේ,
මම ඔයාට
ගොඩාක් ආදරෙයි
කියල විතරයි

2 comments:

අලුත්ම ලිපි