2010/10/11

ඔබ තරම්

මට
ඔයා තරම්
වෙන කිසිම දෙයක්
වටින්නේ නැහැ,
ඔයා දුකින්
ඉන්දැද්ද්දි
මට එක හුස්මක්කවත්
ගන්න බැහැ,
අනේ රත්තරන්
තේරුම් ගන්න
මම ඔයාට
කොච්චර
ආදරේද කියලා

2 comments:

 1. ලස්සනයි දිගටම ලියන්න !!

  ReplyDelete
 2. ඔබගේ ජංගම දුරකථනයට නොමිලේ

  * jokes
  * amazing facts
  * technical news..etc

  ලබා ගැනිමට,

  පියවර 1.
  ඔබට facebook ගිනුමක් තිබිය යුතුයි. facebook ගිනුමක් නොමැතිනම් www.facebook.com වෙත පිවිස නොමිලේ ගිනුමක් ආරම්භ කරන්න. (http://goo.gl/QF5Y වෙත පිවිස facebook mobile alerts "on"කරන්න)

  පියවර 2.
  http://goo.gl/Ex9J වෙත පිවිස ඉහල ඇති "Like" බොත්තම ඔබන්න. (මෙවිට login වියයුතුයැයි දැන්වුවහොත්, ඔබේ email සහ password ඇතුලුකර login වන්න. මෙහිදි singup නොව login විමට වගබලාගන්න)

  පියවර 3.
  ඉන් පසු වම් ඉහල කෙලවරේ ඇති "Subscribe via SMS"යන්න ඔබන්න (confirm if ask).දැන් ඔබේ ජංගම දුරකථනයට free sms mobile alerts ලබෙනු ඇත.

  කරදරයක් වූවානම් සමාවන්න.
  email: m.box@live.com

  ReplyDelete

අලුත්ම ලිපි